English flag

(m. gy. - magángyűjteményben)

m. gy.
m. gy.
m. gy.
m. gy.
m. gy.
m. gy.
m. gy.
m. gy.
m. gy.
m. gy.

Régen volt időkben, mikor még szerte Európában az épületek födémszerkezetét s a mennyezetét fából készítették, akkor a mennyezetet készítő ács és asztalos mesterek e faszerkezeteket gyakorta festéssel díszítették. Tették ezt nemcsak a templomokban , ahol még egy-egy helyen ma is fellelhetőek ezen alkotások, hanem a módosabb polgárok házaiban is. A mennyezeten kialakított kazettákban virágos mintákat, állatok képeit, bibliai, mitológiai alakokat ábrázoló festések egyaránt megtalálhatunk. Gyakran feliratokat is elhelyeztek egy-egy kazettában. A mennyezetre kerülhetett valamilyen szereplő képében a donátor, a családtagjai vagy a környezetük egyes alakjai is. Feltűnő a Kárpát-medence magyar lakta területének - főképp - református templomaiban fennmaradt kazettás mennyezetek változatossága, a kazetták témáinak sokszínűsége, egyedisége.

E csodás és lenyűgöző hatású díszítő műfaj felelevenítésére vállalkozott Joó Zoltán, megfestve számos bibliai, mitológiai, állatos, virágos, mesés-legendás kazettát. Az asztalos-ács munkája elkülönült a festéstől, miután ma már nemigen készítenek famennyezetet. A kazetták egy külön faszerkezettel kerülnek a födémre, tökéletesen felidézve a hajdani kazettás, festett mennyezet élményét, hatását. Joó Zoltán a hagyományokat sajátosan, de hűen felidéző kazettái alkotása során szerzett tudás és gyakorlat alapján festette meg Veresegyház szokásait, hagyományait, nevezettességeit, történelmét egy 20 négyzetméteres kazettás mennyezeten.